Српски историјски часопис

Тренутни број

Год. 6 Бр. 6 (2023)
Објављено December 13, 2023
Нови број

Српски историјски часопис (2023)

Расправе и чланци

Борис Бабић
13-30
ПЕРЦЕПЦИЈА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ У ХАГИОГРАФИЈАМА ПОСВЕЋЕНИМ СТЕФАНУ ДЕЧАНСКОМ
https://doi.org/10.7251/SIC2306013B
PDF
Александра Костадиновић-Рачић
31-50
О ЖЕНАМА У ДУШАНОВОМ ЗАКОНИКУ. У КОНТЕКСТУ СТАРИЈИХ И НОВИЈИХ ИСТРАЖИВАЊА
https://doi.org/10.7251/SIC2306031K
PDF
Лазар Радан
51-72
МИТРОПОЛИТ ЛЕОНТИЈЕ РАДУЛОВИЋ (1835–1888) – ПРВИ СРБИН ХЕРЦЕГОВАЧКИ МИТРОПОЛИТ ОД УКИДАЊА ПЕЋКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ 1766. ГОДИНЕ
https://doi.org/10.7251/SIC2306051R
PDF
Милош Дамјановић
73-112
ЈЕВРЕЈИ У ПРИЗРЕНУ ОД НАЈРАНИЈИХ ВРЕМЕНА ДО ХОЛОКАУСТА
https://doi.org/10.7251/SIC2306073D
PDF
Милош Ернаут
113-133
ИСТОРИЈСКО-ПОЛИТИЧКИ КОНТЕКСТ МАКЕДОНСКОГ ЦРКВЕНОГ ПИТАЊА
https://doi.org/10.7251/SIC2306113E
PDF
Јован Ј. Алексић
134-158
ИЗМЕЂУ КОРПОРАТИВИЗМА И КАРДЕЉИЗМА: О НАУЧНИМ ГЛЕДИШТИМА МИЛОРАДА ЕКМЕЧИЋА ПРЕМА ТЕОРИЈСКИМ КОРЕНИМА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ САМОУПРАВНОГ СОЦИЈАЛИЗМА
https://doi.org/10.7251/SIC2306134A
PDF
Милена Михаљевић
159-187
БРОЈ ПОСЛАНИКА ПРВОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ СРПСКОГ НАРОДА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
https://doi.org/10.7251/SIC2306159M
PDF

Ин мемориам

Боривоје Милошевић
219-221
ДЕЈАН МИКАВИЦА (1964-2022)
https://doi.org/10.7251/SIC2306219M
PDF
Боривоје Милошевић
222-223
ДУШАН БЕРИЋ (1948-2023)
https://doi.org/10.7251/SIC2306222M
PDF
Погледај све бројеве