КТИТОРСКА ДЕЛАТНОСТ СРПСКИХ ПРВАКА И СТАРЕШИНА РАНОГ ОСМАНСКОГ ПЕРИОДА
PDF

Кључне речи

Српски прваци
ктиторство
манастири

Сажетак

Српски прваци и старешинe раноосманског периода су као друштвена групација настали уздизањем влашких старешина које су се ангажовалe у процесу насељавања и у војној служби, те од ситних феудалаца и војника позне средњовековне српске држава и понеког крупнијег феудалца. Та групација је постојала више од столећа да би лагано и готово неприметно, од половине па до краја XVI столећа, почела да копни. Током тог периода многи српски прваци су се бавили и ктиторском делатношћу што сведочи о развијеној идентитетској свести и верској духовности међу њима. Структура познатих историјских извора је таква да се о тим активностима може говорити тек фрагментарно и без могућности потпуног научног вредновања са временског, територијалног и квалитетног аспекта.

https://doi.org/10.7251/SIC0219025L
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.