ПОСАВИНА И ПОДУНАВЉЕ НА СТАРИМ КАРТАМА
PDF

Кључне речи

Посавина
Подунавље
карте
реке
градови

Сажетак

У раду ће, са аспекта сагледавања општег познавања простора у одређеном периоду, бити анализирани најзначајнији стари картографски прикази подручја око Саве и Дунава, у данашњем србијан- ском сектору, почевши од Птоломејеве карте из 2. века па све до рада грофа Луиђија Марсиљија и Јохана Кристофа Милера из 18. века, када долази до истинске прекретнице у картирању овог простора.

https://doi.org/10.7251/SIC0219039V
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.