ШКОЛСТВO БОСАНСКОГРАДИШКОГ КОТАРА У ПРВОМ СВЈЕТСКОМ РАТУ
PDF

Кључне речи

Босанска Градишка
Босна и Херцеговина
Аустро- угарска
српске конфесионалне школе
народне основне школе
Мали Београд

Сажетак

Аустроугарска монархија од запосједања Босне и Херцеговине водила је политику противну интересима најбројнијег, српског народа, што је било видљиво и у области просвјете. Забрана српског имена у имену српских конфесионалних школа (до 1907. године) довела је до Царских меморандума и борбе Срба за црквено-школску аутономију, те до покретања бројних националних друштава. У Босанској Градишци је тај замах био нарочито јак, јер је у граду још током турске управе постојала српска конфесионална школа и православна црква. Пред крај аустроугарске окупације Босанска Градишка је по броју школа заузимала осмо мјесто у Босни и Херцеговини, а прво мјесто по броју националних друштава, због чега је понијела епитет „Мали Београд“.

https://doi.org/10.7251/SIC0219107V
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.