ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ У СРПСКОЈ НАЦИОНАЛНОЈ И ДРЖАВОТВОРНОЈ ПОЛИТИЦИ
PDF

Кључне речи

Доситеј Обрадовић
српско национално ослобођење

Сажетак

Припадајући самом врху српске политичке и духовне елите у Аустријском царству, кругу најобразованијих, српских свето- вних националиста и просвећених интелектуалаца, Доситеј је боље и свеобухватније од свих својих сународника уочио значај друштвених и историјских околности у којима је дефинисање национално-политичке идеологије и реализовање државног осамостаљења српског народа представљало апсолутни приоритет. Као најзначајнији српски предста- вник европског рационализма и филозофије просветитељства, искрени присталица реформи које је отпочео аустријски цар Joзеф II, очекивао је свеобухватно и коначно ослобођење Срба од османске власти управо захваљујући аустријској ратној политици, а српско уједињење видео је као реално и остварљиво, посебно од 1804. године, на простору Србије, Црне Горе и Босне.

https://doi.org/10.7251/SIC2003031M
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.