МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО (ЈОВАНОВИЋ) И ПОКРАЈИНЕ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
PDF (English)

Кључне речи

Михаило (Јовановић)
Србија
покрајине Босна и Херцеговина
политика
црква

Сажетак

Митрополит Михаило (Јовановић) био је поборник идеје о ослобођењу свих Срба од османске власти и уједињења у једну националну државу, с тим у вези и покрајине Босна и Херцеговина су неизоставно биле у фокусу његове пажње и националног дјеловања, што је нарочито показивао за вријеме српских устанака 1852–1862, 1875–1878. и 1882. године. Његова ангажованост у помагању српском народу у покрајинама Босни и Херцеговини извршила је велики утицај на развој националне мисли и формулисање националних циљева у овим покрајинама, а његова предвиђања о непријатељском држању Аустро-Угарске према српском народу показала су се тачна и нарочито видљива за вријеме Првог свјетског рата. Политички је био привржен сарадњи са Русијом што му је доносило неприлике у Србији у моментима кад се она ослањала на Аустро-Угарску, а што је довело до његове смјене 1881. године. Након повратка у Србију и у митрополитску столицу 1889. године наставио је са националним радом, али овај пут више обраћајући пажњу на Стару Србију и Македонију, него на покрајине Босну и Херцеговину. Са смрћу митрополита Михаила 1898. године српски народ изгубио је великог борца за национално уједињење.

https://doi.org/10.7251/SIC2205056B
PDF (English)
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.