СТЕРЕОТИПНЕ КАРИКАТУРЕ ЛИСТОВА КИКЕРИКИ И ВИНЕР КАРИКАТУРЕН О ДРУГОМ БАЛКАНСКОМ РАТУ
PDF

Кључне речи

Други балкански рат
карикатуре
Балкан
Аустро- угарска
Османско царство
стереотипи
предрасуде

Сажетак

Кроз истраживање односа сатиричне штампе, па и ау- стријског друштва, према “другима” настојали смо указати како су се у постојећу слику јавности о Балкану уклапали процеси, догађаји и личности из љета 1913. године. Рад разматра различите обрасце стереотипног типизирања Балкана и његових народа у бечким сатиричним листовима Кикерики и Винер Карикатурен у вријеме Другог балканског рата. Поред анализе карикатуралних представа непосредних учесника ратних дешавања, пажња ће бити придата и карикатурама које осликавају однос Аустроугарске и Русије према дешавањима на Балкану. Примарни циљ рада ће се односити на идентификовање и анализу посредством карикатура пласираних предрасуда и стереотипа о актерима Другог балканског рата

https://doi.org/10.7251/SIC2205103L
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.