„КАКО ЈЕ МОГУЋЕ?“ - ГОЛДХАГЕН ДЕБАТА 25 ГОДИНА КАСНИЈЕ У ЈАВНОЈ СВИЈЕСТИ, ИСТОРИОГРАФИЈИ И КУЛТУРИ ПАМЋЕЊА
PDF

Кључне речи

Голдхаген дебата
мотивација злочинаца
Холокауст
Геноцид над Србима у НДХ
Њемачка
колективна кривица
јавност
култура памћења

Сажетак

Изучавање ратних злочина, поготову мотивације за њихово чињење, веома је сложена област. Једно од основних питања јесте „како је могуће“ да се догоде сурови злочини. Године 1996. објављена је књига Данијела Јоне Голдхагена, америчког социолога јеврејског поријекла, под називом „Хитлерови добровољни џелати: обични Немци и Холокауст.“ Голдхаген у овој књизи суштински не говорио о нацистима злочинцима, него о „Нијемцима злочинцима“ везаним за посебну врсту елиминационистичког антисемитизма укоријењеног у „њемачком културном моделу“. То је са собом носило оптужбе критичара о промовисању колективне кривице. Циљ рада је да се сагледа како је текао историјски и контекстуални развој те дебате и како су теоријска питања везана за њу утицала на посматрање Геноцида над Србима у НДХ. Све чешћа колективизација кривице, послије „ратова за југословенско насљеђе“, у савременом дискурсу Њемачке и Запада, у којем се та кривица по правилу везује за Србе, показује поразне резултате слабог утицаја историографије на политику, али и јаког утицаја политике на историографију.

https://doi.org/10.7251/SIC2205162L
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.