ПЕРЦЕПЦИЈА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ У ХАГИОГРАФИЈАМА ПОСВЕЋЕНИМ СТЕФАНУ ДЕЧАНСКОМ
PDF

Кључне речи

Стефан Дечански
Данилов Настављач
Григорије Цамблак
Константин Велики
хагиографија
владарска идеологија

Сажетак

У раду је показан начин на који је Константин Велики приказан у хагиографијама посвећеним Стефану Дечанском. Старију од њих је написао по имену непознати ученик и настављач архиепископа Данила II, а млађу Григорије Цамблак. Помен Константина Великог у хагиографији Даниловог настављача подсјећа на типичан начин изражавања у хагиографској књижевности, гдје је акценат стављен на хришћанске врлине српског краља. С друге стране, перцепција првог византијског цара у хагиографији Григорија Цамблака важна је са аспекта цјелокупних идеолошких поставки владавине Стефана Дечанског. Хагиографска књижевност посвећена култу светог краља, попут ликовних представа у његовим задужбинама, показује да је Стефан Дечански слиједио идеолошке поставке свог оца, те своју владавину градио кроз представу себе као новог Константина. Из тог разлога, помени Константина Великог у хагиографији Григорија Цамблака нису случајни и спорадични, већ су дио једног система приповиједања односно међусобно повезани и усаглашени.

https://doi.org/10.7251/SIC2306013B
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.