О ЖЕНАМА У ДУШАНОВОМ ЗАКОНИКУ. У КОНТЕКСТУ СТАРИЈИХ И НОВИЈИХ ИСТРАЖИВАЊА
PDF

Кључне речи

Душанов законик
жена
властела
себри
баштина
обичајно право
средњи вијек

Сажетак

У раду ће бити ријечи о женама у Душановом законику, у контексту старијих и новијих истраживања у српској историографији, односно, упоређујући иста, даћемо осврт на сличности и разлике у њима, стављајући акценат, првенствено, на права и положај жене у тадашњем друштву, конкретније, у тадашњем временском периоду. Сходно томе, указаћемо на њихове привилегије, али и на дискриминацију, у поменутом правном споменику, гдје се жене што директно, што индиректно помињу у двадесетак чланова, међутим ми ћемо се у тексту фокусурати само на оне чланове Законика у којима се жена помиње директно, тачније термином жена или у контексту одреднице женског рода (хришћанка, калуђерица, властелинка...). Другим ријечима, анализираћемо чланове 9, 17, 46, 53, 54, 64, 73, 104, 195 и 196, чије су се одредбе односиле, углавном, на властелинке и остале жене, али не и на жене владара, што се да закључити из члана 195. Душановог законика.

https://doi.org/10.7251/SIC2306031K
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.