ЈЕВРЕЈИ У ПРИЗРЕНУ ОД НАЈРАНИЈИХ ВРЕМЕНА ДО ХОЛОКАУСТА
PDF

Кључне речи

Јевреји
Сефарди
Ашкенази
Призрен
Косово и Метохија
Србија
Југославија
Османско царство

Сажетак

Демографски, привредни, културни и историјски центар Метохије имао је дугу традицију мултиетничности и мултикултуралности. У њему су се генерацијама преплитале разне цивилизације, народи и конфесије. Парадигматично је да призренска чаршија као баштиник занатског и трговачког живота никада није имала организовану односно бројнију јеврејску заједницу. У разним историјским епохама само су ретки појединци и малобројне породице краткорочно или стално настањивале овај средњовековни урбани и архитектонски бисер, баш као и читаво подручје плодне Метохије. Упркос изостајању јеврејског институционалног живота у Призрену су се сукцесивно досељавали и у њему проводили одређени период живота многобројни Јевреји са простора Аустроугарске и југословенске државе. Својим професионалним умећем и друштвеним активизмом оставили су трајан и неизбрисив траг и значај за општи локални развој средине коју су својевољно или стицајем друштвених околности прихватили за своје пребивалиште. Њихово присуство оплеменило је различите сфере јавног живота, почевши од здравствених преко просветних до економских. У раду ће бити приказано хронолошко бивствовање и социјална улога ретких јеврејских становника града на Бистрици.

https://doi.org/10.7251/SIC2306073D
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.