ИСТОРИЈСКО-ПОЛИТИЧКИ КОНТЕКСТ МАКЕДОНСКОГ ЦРКВЕНОГ ПИТАЊА
PDF

Кључне речи

Македонска православна црква
Српска православна црква
аутокефалност
Југославија
Македонија

Сажетак

Аутор у раду на хронолошки начин представља генезу македонског црквеног питања, које је било актуелно више од пола вијека, док узроци овог црквеног спора сежу у другу половину 19. вијека, када, након пропасти Отоманског царства, долази до формирања националних држава. Mакедонска православна црква прогласила је аутономност 1958. године, која је касније призната од стране Српске православне цркве, а аутокефалност 1967. године, што је изазвало црквени раскол који је трајао 55 година, све до 2022. године, када је Македонској православној цркви признат аутокефални статус од стране Српске православне цркве. Ово наизглед црквено питање било је у великој мјери подстакнуто од стране тадашњих југословенских савезних и републичких власти, а изненадно окончање овог међуцрквеног спора такође је разријешено под утицајем геополитичких процеса, који су се одразили, између осталог, и на односе међу православним црквама.

https://doi.org/10.7251/SIC2306113E
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.