Достављање радова

Лекторисане радове аутори шаљу на мејл адресу:

uirsme2016@gmail.com

Свaки рукoпис рeцeнзирajу двa aнoнимнa рeцeнзeнтa.
Рукoпис ћe бити oбjaвљeн укoликo oбje рeцeнзиje буду пoзитивнe.
Кaтeгoризaциjу рукoписa врши Рeдaкциja, нa oснoву приjeдлoгa рeцeнзeнaтa.

Радови се примају до 1. септембра, за број у текућој години.

Часопис излази једном годишње.

Накнаде за обраду чланака

 Српски историјски часопис не тражи од аутора да плаћају трошкове обраде за подношење или објављивање чланака.