Часопис уређују

Главни и одговорни уредник
Проф. др Драга Мастиловић, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву (Босна и Херцеговина)

Редакција

Др Јелена Гускова, Институт словенских студија РАН Москва, инострани члан САНУ (Руска Федерација)
Др Арпад Хорњак, Историјски институт Филозофског факултета Универзитета у Печују (Мађарска)
Проф. др Горан Васин, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (Србија)
Др Војћех Шћепањски, члан комисије за Балканистику
Пољске академије наука, одјељење у Познању (Пољска)
Проф. др Глигор Самарџић, Филозофски факултет Универзитета у Косовској Митровици (Србија)
Проф. др Владан Виријевић, Филозофски факултет Универзитета у Косовској Митровици (Србија)
Проф. др Бошко Бранковић, Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци
Доц. др Дејана Васин, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву
Проф. др Боривоје Милошевић, Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци
Др Бојан Стојнић, Архив Републике Српске у Бањој Луци