БРОЈ ПОСЛАНИКА ПРВОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ СРПСКОГ НАРОДА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PDF

Кључне речи

Скупштина
Република Српска
српски народ
први сазив
број

Сажетак

На основу доступне литературе и извора у раду се разматрају историјске чињенице које су довеле до коначног броја посланика првог сазива Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини. Утврдивши да се у до сада објаљеним радовима и монографијама везаним за оснивање и рад највишег уставотворног и законодавног тијела Републике Српске овај број наводи без адекватног објашњења како је успостављен, циљ је био помјерити границе научног сазнања и разјаснити све оне елементе који су утицали на заокруживање коначног броја посланика првог сазива. Имајући у виду значај ове институције за Републику Српску, како у ратном периоду, тако и данас, било које чињенице везане за њен рад не би требале остати занемарене, а нарочито не оне које се тичу њеног оснивања.

https://doi.org/10.7251/SIC2306159M
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.